Kiinnostu ja innostu tieteestä!

Tiedepolku tutustuttaa tieteeseen ja tutkimukseen. Toivomme, että kiinnostut ja innostut tieteestä. Tiedepolun avulla esittelemme, kuinka laaja-alaista tiede oikein onkaan. Haluamme lisätä ymmärrystäsi tieteen tehtävästä, merkityksestä ja tuloksista.

Tiedepolulla tiedettä lähestytään tuttujen ja käytännönläheisten asioiden kautta. Tarkoitus on vahvistaa tiedeosaamistasi.

Tiedepolullamme voit oppia ajattelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, tiedon rakentumista ja tieteen prosesseja.

Hyvät ajattelun ja oppimisen taidot laajentavat myös mahdollisuuksiasi osallistua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin sekä auttavat sinua muodostamaan mielipiteitä tutkitun tiedon pohjalta. 

Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen, Mikkelin kesäyliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteistyönä. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. Tiedepolun teemat liittyvät pääosin Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen. Tiedepolun tavoitteena on rakentaa eri luokka-asteille sopivia tiedekasvatuksen teemoja opetussuunnitelman tueksi.

VARHAISKASVATUS
ESIOPETUS

Lapsella on luonnostaan taipumus ihmetellä maailmaa. Varhaiskasvatuksessa Tiedepolun tarkoitus on ylläpitää lapsen luontaista uteliaisuutta. Lapsi oppii leikkien – myös tiedettä.

Varhaiskasvatus
Esiopetus

PERUSOPETUS

Perusopetuksessa tiedekasvatuksen teemat on kehitetty opetussuunnitelman tueksi. Tärkeimmät aihealueet ovat kiertotalous ja minä. Tiedekasvatuksen sisällöt rakentuvat näiden kahden teeman ympärille.

2. luokka
5. luokka
8. luokka
9. luokka

LUKIO

Lukion tiedekasvatus tutustuttaa lukiolaiset yliopistoihin kurkistuskurssien avulla. Lukiossa käsitellään myös tieteen ajankohtaisia teemoja.

Lue lisää

Tiedekasvatus

Visio, strategia ja tavoite

Tiedekysymykset

Yhteistyössä