Tiedepolku

Tiedepolku tutustuttaa sinut tieteeseen ja tutkimukseen. Toivomme, että kiinnostut ja innostut tieteestä. Tiedepolun avulla esittelemme sinulle, kuinka laaja-alaista tiede oikein onkaan. Toivomme, että pystymme lisäämään sinun ymmärrystäsi tieteen tehtävästä, merkityksestä ja tuloksista.

Tiedepolulla tiedettä lähestytään tuttujen ja käytännönläheisten asioiden kautta. Tiedepolun tarkoitus on vahvistaa sinun tiedeosaamista. Toivomme, että opit tiedepolullamme ajattelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, tiedon rakentumista ja tieteen prosesseja. Hyvät ajattelun ja oppimisen taidot tukevat myös sinun mahdollisuuttasi osallistua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, sekä auttavat sinua muodostamaan mielipiteitä tutkitun tiedon pohjalta. 

Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen , Mikkelin kesäyliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. Tiedepolun teemat liittyvät pääosin Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen. Tiedepolun tavoitteena on rakentaa opetussuunnitelman tueksi luokka-astekohtaisia tiedekasvatuksen teemoja.

VARHAISKASVATUS
ESIOPETUS

Lapsella on luonnostaan taipumus ihmetellä maailmaa. Varhaiskasvatuksessa Tiedepolun tarkoitus on ylläpitää tätä lapsen luontaista uteliaisuutta. Lapsi oppii leikkien – myös tiedettä.

Varhaiskasvatus
Esiopetus

PERUSOPETUS

Perusopetuksessa tiedekasvatuksen teemat on rakennettu opetussuunnitelman tueksi. Perusopetuksen kahtena kantavana teemana ovat kiertotalous ja minä. Tiedekasvatuksen sisällöt rakentuvat näiden teemojen ympärille yhdessä ja erikseen.

2. luokka
5. luokka
8. luokka
9. luokka

LUKIO

Lukion tiedekasvatus tutustuttaa lukiolaiset kurkistuskurssien avulla yliopistoihin. Lukiossa käsitellään myös tieteen ajankohtaisia teemoja.

Lue lisää

Tiedekasvatus

Visio, strategia ja tavoite

Tiedekysymykset

Yhteistyössä