TUTKIJA TAVATTAVISSA

Tutkija tavattavissa -virtuaalivierailupalvelu tuo tiedettä ja tutkimusta kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Tutkijapoolissa on tällä hetkellä yli 350 tutkijaa kattavasti eri tieteenaloilta, paljon myös Helsingin yliopistosta.

Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa virtuaaliset tutkijavierailut peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tutkijavierailut toteutetaan etäyhteyksin (esim. Skype, Microsoft Teams, Google Meet). Vierailu kestää yleensä 45 minuuttia. Ennen vierailua opettaja valmistelee ja kokoaa oppilaiden/opiskelijoiden kanssa etukäteiskysymyksiä tutkijalle. Tämä helpottaa tutkijan valmistautumista, kytkee vierailut paremmin opetuksen sisältöihin ja varmistaa, että siinä lähdetään liikkeelle oppilaita/opiskelijoita askarruttavista kysymyksistä.

Lue lisää ja jätä pyyntö täältä