TIEDELUKUTAIDON PERUSTEET -VERKKOKURSSI

Tarvitsevatko opiskelijasi lukioon täydentäviä opintosuorituksia tai haluavatko he kerryttää niitä jo jatko-opintoja varten?

Vinkiksi tarjoamme Tiedelukutaidon perusteet kurssia, joka perehdyttää tieteen tekemiseen, kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja auttaa myös omimman opiskelualan valinnassa.
Kurssi on ilmainen ja kaikille avoin MOOC-kurssi, jonka voi suorittaa missä ja milloin vain.

Kurssille tästä