Tiedekasvatus lukiossa

Mikkelin lukio on mukana tekemässä Tiedepolkua. Lukion tiedepolun tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat eri tieteenalojen kautta alueen korkeakoulutoimijoihin. Tiedepolun kautta tehtävä korkeakouluyhteistyö kattaa kaikki eri vuosikurssit - tavoitteena on, että tiedepolun kautta tehtävä korkeakouluyhteistyö kattaa kaikki Mikkelin lukion opiskelijat kaikilla vuosikursseilla.

1.vuosikurssin teemana on kiertotalous

Osana tiedepolkua Mikkelin lukiossa tuli esille ajatus saada kestävään kehitykseen liittyvää, innovatiivista ja aktivoivaa opetusmateriaalia maantieteen kurssille.

Ryhmä Xamkin ympäristöteknologian opiskelijoita Mikkelistä suunnitteli kiertotalouteen liittyvän pelin projektityönä opintojensa puitteissa. Näin syntyi Kiertotalouden Amazing Race, jossa opiskelijat suorittavat joukkueina tehtävärasteja ympäri koulua. Kisan voittaa joukkue, joka on ensimmäisenä vastannut kaikkiin tehtäviin oikein. Kisan jälkeen oppilaille on suunniteltu loppu yhteenveto pelin aikana läpikäydyistä aiheista.
Pelin tavoitteena on tuoda vaihtelua maantiedon opiskeluun tarjoamalla toiminnallista ja innovatiivista tekemistä oppitunneille. Pelissä suoritettavat tehtävät pohjautuvat GEOS 1 oppikirjan teemoihin painottuen kuitenkin kiertotalouden ja kestävän kehityksen ympärille. Pelin aikana opiskelijat pääsevät ryhmäytymään, hyödyntämään kurssilla opittuja tietoja, käyttämään luovuuttaan, liikkumaan ja kisailemaan. Pelaamisen on tarkoitus olla hauskaa ja opettavaista

Peli on tarkoitettu pelattavaksi maanteiteen 1. moduulin yhteydessä joko silloin kun aihe siellä käsitellään tai lopuksi kertauksena.

2. vuosikurssin teemana historiallinen empatia

Kaikki toisen vuoden opiskelijat vierailevat Sodan ja Rauhan keskus Muistissa pakollisella HI3 Itsenäisen Suomen historia -opintojaksolla. Museovierailun yhteydessä tehtävien syventävien tehtäväkokonaisuuksien kautta opiskelijat perehtyvät historiallisen empatian ja kontekstualisoinnin käsitteisiin ja lähdekriittisten taitojen harjoitteluun.

3.vuosikurssin teemana tulevaisuus

Kolmannen vuoden opiskelijat tutustuvat Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus opintojaksolla (OP2) opiskelijat jatko-opiskeluvaihtoehtoihin. Opintojaksolla käy vierailijoita useasta eri korkeakoulusta esittelemässä koulutusvaihtoehtojaan.