Tiedekasvatus ensimmäisellä luokalla

Tiedepolun teemana ensimmäisellä luokalla on luonnon vedet ja lähiluonto.

Tiedepolku antaa eväitä oppilaalle harjoitella muun muassa vesitutkimusten tekoa.

Oppitunneilla tutustutaan veden eri olomuotoihin ja luonnonveden kiertokulkuun mm. Veera Vesipisara -seikkailusadun avulla.

Tiedepolun tavoitteena on tukea opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamistavoitteita. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.