Tiedekasvatus toisella luokalla

Tiedepolun teemana toisella luokalla on minä ja oman kehon ja kehon toiminnan ymmärtäminen.

Tiedepolku antaa eväitä oppilaalle harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista.

Minä teemassa on tarkoitus tutustua omaan kehoon, kehon osiin, elintoimintoihin ja kasvuun ja kehitykseen. Harjoitellaan arjen tilanteita kuten pukeutumista sään mukaan. Lisäksi harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä.

Tiedepolun tavoitteena on tukea opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamistavoitteita. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.