Tiedekasvatus kahdeksannella luokalla

Kahdeksannella luokalla tiedepolun teemana on kriittinen ajattelu ja empatia. Tätä kahdeksannen luokan kokonaisuuttaa toteutetaan yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa.

Kaikki kahdeksasluokkalaiset käyvät tutustumassa Sodan ja rauhan keskus Muistiin.

Tiedepolun tavoitteena on tukea opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamistavoitteita. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.