Tiedekasvatus yhdeksännellä luokalla

Yhdeksännellä luokalla tiedepolun teemana on "ajankohtaista tieteestä."

Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat Mikkelin Yliopistokeskuksen vuosittain järjestämään Tieteen päivät -tapahtumakokonaisuuteen.

Tiedepolun tavoitteena on tukea opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamistavoitteita. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.