Tiedekasvatus esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Mikkelin tiedepolku on esiopetussuunnitelmien sisällöistä nouseva monialainen tiedekasvatuksen malli, joka hyödyntää monipuolisia oppimisympäristöjä. Tiedepolun tavoitteena on edistää tieteeseen, tutkimukseen ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen tutustumista. Keskiössä on laaja-alainen osaaminen, tutkiva oppiminen ja ajattelun taidot sekä niiden tavoitteellinen kehittäminen.