Tiedekasvatus varhaiskasvatuksessa

Tervetuloa tiedepolulle varhaiskasvatuksen ammattilainen!

Tervetuloa kokemaan ihmettelyn, tutkimisen ja oivaltamisen iloa lasten kanssa! 

Mikkelin tiedepolku on varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien sisällöistä nouseva monialainen tiedekasvatuksen malli, joka hyödyntää monipuolisia oppimisympäristöjä. Tiedepolun tavoitteena on edistää tieteeseen, tutkimukseen ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen tutustumista. Keskiössä on laaja-alainen osaaminen, tutkiva oppiminen ja ajattelun taidot sekä niiden tavoitteellinen kehittäminen.  

Minä-tehtävät

Luontotehtävät

Kiertotalous