ELOLLINEN JA ELÄVÄ

Hei lapset!

Kuulin tänään aivan kummia. Naapurissani on asunut pitkään iso ja harmaa kivi. Olemme olleet nämä vuodet oikein hyviä naapuruksia. Kivi tosin on ollut hyvin vähä puheinen mikä minua on aina hieman ihmetyttänyt. Olen hyvänä naapurina hänelle päivittäin hyviä huomenia toivotellut, mutta kivi ei ole juurikaan vastannut takaisin hyvän huomenen toivotuksiini.

Eräänä aamuna huomenia toivottaessani Harri Harakka lensi ohitse ja nauroi minulle ja sanoi ettei kivi voi minulle vastata koska se ei ole elollinen. Mitä ihmettä hän tarkoitti? Mitä tarkoittaa, että kivi ei ole elollinen?

Pystyisittekö auttamaan minua ja selvittämään mitä luonnossa on elollista ja mikä elotonta? Nyt alkoi mietityttämään, kun kotimatkalla usein näkemäni Paavo Pilvikään ei ole vastannut tervehdyksiini…

T: Mauri Mato

Tausta 

Luonto jaetaan elolliseen ja elottomaan luontoon. Elolliseen luontoon kuuluvat elävät olennot, kuten kasvit ja eläimet. Elolliset tarvitsevat elääkseen vettä, ravintoa, valoa, lämpöä ja yleensä ilmaa. Elottomaan luontoon kuuluvat esimerkiksi vesi, ilma ja kivet. Elollinen ja eloton luonto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.   

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, ryhmässä toimimista ja luokittelua  

Työohje 

  1. Tehkää retki metsään ja tutkikaa luontoa. Mitä elollisia asioita löydätte ja mitä elottomia? Pohtikaa yhdessä miten elollisen voi erottaa elottomasta. Tarvitseeko ilmaa? Tarvitseeko ruokaa tai vettä? Kasvaako se?  
  2. Kuvatkaa löytämänne elolliset ja elottomat asiat. 
  3. Tulostakaa ottamanne kuvat ja jakakaa kuvat elollisiin ja elottomiin.    
Luontotehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: luonto
Kesto: 60 min -
Näitä tarvitset: kamera

TAKAISIN