AISTIHARJOITUS

Tausta 

Ihmisen viisi perusaistia ovat makuaisti, hajuaistinäköaistikuuloaisti ja tuntoaisti. Näiden lisäksi on perinteisen määritelmän ulkopuolelle jääviä aisteja ovat lämpötila-aisti, kipuaisti, tasapainoaisti ja sisätuntemusaisti 

Aistien avulla ihminen saa tietoa ympäristöstään ja kehon sisällä tapahtuvista muutoksista. Aistinsolut reagoivat ärsykkeisiin ja muuttavat ne sähköisiksi signaaleiksi, jotka kulkevat hermoratoja pitkin aivoihin. Kullakin aistilla on aivoissa oma alueensa, jossa aistimus syntyy. 

Työohje 

Tähän tehtävään tarvitset aistejasi. Voit tehdä tämän tehtävän oikeastaan missä vai. Voit kokeilla tehtävän tekoa eri paikoissa ja vertailla sen jälkeen saamiasi tuloksia. Tätä tehtävää. varten sinun tulee keskittyä oikein paljon tutkimisen taidoista havainnointiin.

  1. Valitse joku paikka ja istu alas
  2. Ole hiljaa ja sulje silmäsi
  3. Käytä kuulo-, haju- ja tuntoaistiasi
  • Mitä havaitsitte? Keskustelkaa mitä kuulitte, mitä haistoitte, mitä tunsitte. Voitte toistaa tämän harjoituksen esimerkiksi kolmessa eri paikassa. Verratkaa sen jälkeen tuloksianne. Pystyttekö luokittelemaan havainnointejanne jollain tavalla?  

Voit toistaa tämän harjoituksen, vaikka kolmessa eri paikassa, vertaa sen jälkeen tuloksiasi. Pystytkö luokittelemaan havainnointejasi jollain tavalla? 

Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: lähiympäristö, minä
Kesto: 15 min

TAKAISIN