ELOLLINEN JA ELÄVÄ

Tausta 

Luonto jaetaan elolliseen ja elottomaan luontoon. Elolliseen luontoon kuuluvat elävät olennot, kuten kasvit ja eläimet. Elolliset tarvitsevat elääkseen vettä, ravintoa, valoa, lämpöä ja yleensä ilmaa. Elottomaan luontoon kuuluvat esimerkiksi vesi, ilma ja kivet. Elollinen ja eloton luonto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.  

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, ryhmässä toimimista ja luokittelua  

 

Työohje 

  1. Tehkää retki metsään ja tutkikaa luontoa. Mitä elollisia asioita löydätte ja mitä elottomia? Pohtikaa yhdessä miten elollisen voi erottaa elottomasta. Tarvitseeko ilmaa? Tarvitseeko ruokaa tai vettä? Kasvaako se?  
  2. Kuvatkaa löytämänne elolliset ja elottomat asiat. 
  3. Tulostakaa ottamanne kuvat ja jakakaa kuvat elollisiin ja elottomiin. 
Luontotehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: lähiympäristö
Kesto: 60 min -
Näitä tarvitset: Kamera
Elollinenvaieloton

Lisätiedot:

http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf


TAKAISIN