ESINEET UIMASSA

Tausta 

Esineiden tiheys vaikuttaa siihen, uppoavatko vai kelluvatko ne. Tiheys ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen. Maitopurkin tilavuus on yksi litra ja massa noin yksi kilogramma. Jos maitopurkin sisällä olisi kultaa, sen massa olisi noin 20 kilogrammaa, eli kulta on tiheämpää kuin maito. Vettä tiheämmät aineet uppoavat ja vettä harvemmat aineet kelluvat. Myös esineen muoto vaikuttaa kellumiseen ja uppoamiseen. 

 

Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä, luokittelua, kommunikointia, luonnontieteisiin liittyviä nimityksiä  

Työohje 

  1. Oletko käynyt järvessä uimassa? Pysyitkö veden pinnalla? Tutkikaa miten eri esineille käy, kun ne laitetaan veteen. Täyttäkää ämpäri vedellä ja etsikää ympäristöstänne mitä tahdotte laittaa veteen.  
  2. Pohtikaa ensin, uppoaako esine, vai jääkö se kellumaan. Laittakaa esine veteen ja seuratkaa miten sille käy. Kirjatkaa tulokset ylös.  
  3. Luokitelkaa esineet kelluviin ja uppoaviin. Mitä yhteistä kelluvilla ja uppoavilla esineillä on? Mitä pinnalle jääville esineille tapahtuu, jos jätätte esineet veteen pidemmäksi aikaa? 

 

Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 30 - 45 min
Näitä tarvitset: Ämpäri, vettä, esineitä, joita laitetaan veteen esim. paperia, sukka, höyhen, legopalikka ja paperi + kynä

TAKAISIN