KEHONOSIA

Tausta 

Lapset ovat kiinnostuneita kehonosista ja niiden toiminnasta ja he opettelevat käyttämään omaa kehoaan. Kehonosien nimeäminen auttaa lasta hahmottamaan omaa kehoaan. Oman kehon osiin tutustuminen on myös osa kehotunnekasvatusta.  

 

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, ryhmässä toimimista ja ongelmanratkaisua 

 

Työohje 

  1. Laittakaa lattialle iso paperi ja yksi lapsista paperin päälle selälleen makaamaan. Piirtäkää yhdessä lapsen hahmo paperille kuvaamaan ihmistä. Voitte halutessanne piirtää toiselle paperille toisen lapsen hahmon kuvaamaan ihmistä takaapäin. 
  2. Mitä kehon osia tunnette? Nimetkää yhdessä kaikki kehonosat jotka tunnette. 
  3. Mihin eri kehonosia tarvitaan? Pohtikaa yhdessä, miksi ihminen tarvitsee käsiä, jalkoja jne. Ottakaa valokuvat kaikista keksimistänne käyttötarkoituksista.  
  4. Katsokaa yhdessä ottamianne kuvia. Miten kuvaamanne toiminnot voisi tehdä jos ruumiinosa puuttuu? Miten voi liikkua paikasta toiseen ilman jalkoja? Voiko jalalla piirtää jos ei ole käsiä? 
Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: Paperia, kyniä ja kamera

TAKAISIN