KOSKETUS

Tausta 

Tuntoaisti on ensimmäinen ihmiselle kehittyvä aisti ja sitä välittävä alue on aivokuorella suurempi kuin muita aisteja välittävät alueet. Tuntoaisti liittyy vahvasti sosiaalisiin suhteisiin. Jo vastasyntynyt tarvitsee kosketuksen kautta viestin siitä, että aikuinen on läsnä. Kosketuksella on suora yhteys oksitosiinijärjestelmään ja muihin hyvän olon hormonien välitysjärjestelmiin. 

 

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, yhdessä toimimista ja kommunikointia 

 

Työohje 

  1. Millaisista kosketuksista pidätte ja millaisista ette pidä? Kerätkää erilaisia ja erituntuisia materiaaleja, esim. höyhen, märkä tiskirätti, lusikka. 
  2. Valitkaa millä materiaaleilla haluatte kokeilla kosketusta. Kertokaa minne haluatte että teitä kosketetaan. Koskettakaa toisianne erilaisilla materiaaleilla ja pohtikaa miltä kosketus tuntuu. Tuntuiko kosketus teistä samanlaiselta samalla materiaalilla? Tuntuiko kosketus erilaiselta eri kehonosissa?  Tuntuiko kosketus samanlaiselta silmät auki ja kiinni? 
  3. Pohtikaa lasten kanssa miten toimia jos joku koskettaa tavalla, joka satuttaa ja tuntuu pahalta. Opetelkaa kolmen kohdan sääntö: 1. Sano EI. 2. Lähde pois. 3. Kerro tutulle ja turvalliselle aikuiselle. 

 

Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: Erilaisia materiaaleja koskettamiseen kuten höyhen, märkä tiskirätti, lusikka jne.

TAKAISIN