KUN VESI SÖI SOKERIN

Tausta 

Vesi toimii maapallolla universaalina liuottimena. Veteen on melkein poikkeuksetta aina liuenneena jotain yhdisteitä. Aineen liuetessa liuotettava aine leviää tasaisesti kaikkialle liuokseen. Kun liuokseen ei enää tietyssä lämpötilassa liukene enempää samaa ainetta puhutaan kylläisestä liuoksesta. 

Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä, luonnontieteisiin liittyviä nimityksiä ja luokittelua 

Työohje 

  1. Ottakaa läpinäkyviä astioita ja laittakaa niihin vettä 
  2. Ottakaa erilaisia aineita, esim. sokeria, suolaa, riisiä, hiekkaa ja öljyä ja pohtikaa mitä niille käy vedessä. 
  3. Tutkikaa mitä aineille tapahtuu, kun ne sekoitetaan veteen. Vaikuttaako sekoittaminen ja veden lämpötila liukenemiseen? 
  4. Luokitelkaa aineet sellaisiin, jotka liukenevat veteen ja sellaisiin, jotka eivät liukene. 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 60 min -
Näitä tarvitset: Läpinäkyviä astioita, sokeria, suolaa, riisiä, hiekkaa, öljyä, lusikoita, vettä

TAKAISIN