LELUT LOMALLA

Hei lapset!

Olen tässä pakkaillut laukkujani ja pian suunnistan kohti vakituista lomapaikkaani. Olen saanut juuri valmiiksi suuren käytävän kaivuu projektini ja olen nyt totisesti ihan loman tarpeessa. Lomalla unohdan kaivuuhommat ja rentoudun matobeachilla auringon lämmössä.

Olettekos te lapset viettäneet koskaan lomapäivää? Loma tekee meille kaikille oikein hyvää. Mitähän tapahtuisi jos lelutkin viettäisivät joskus lomapäivää? Mitenhän leikit sitten sujuisivat? Haluisitteko lapset kokeilla?

T: Mauri Mato

Tausta  

Suomalaisille lapsille lelujen puuttuminen on vieras asia. Esimerkiksi Saksassa leikkikouluissa on yleisesti käytössä leluttomia kuukausia. Leluttomuuden on siellä todettu lisäävän ongelmanratkaisutaitoja, stressinsietokykyä, itsetuntemusta ja sosiaalista kyvykkyyttä. Näiden taitojen kehittymiseen on vaikuttanut se, että ilman leikkikaluja leikit pitää suunnitella ja toteuttaa verbaalisesti yhdessä toisten lasten kanssa. Lapset voivat korvata tehdasvalmisteiset lelut myös itse tehdyillä leluilla. 

 Tavoite 

Harjoitella ongelmanratkaisua, yhdessä toimimista ja kommunikointia 

 Työohje 

  1. Miksi välillä pidetään lomapäiviä? Tarvitseeko leikkiin aina leluja? Antakaa leluille tänään lomapäivä. Voitte halutessanne käydä asettelemassa lelut laatikkoihinsa lomaa viettämään ja toivottaa niille hyvää lomapäivää. 
  2. Miettikää yhdessä mitä leikkejä voitte leikkiä ilman leluja. Kuvatkaa keksimänne leikit. Millaisia leikkejä keksitte? Miltä tuntui leikkiä ilman leluja? 
  3. Tehkää leikeistänne leluttomien leikkien näyttely ja kannustakaa toista ryhmää viettämään myös lelujen lomapäivää.
Kiertotaloustehtävä, Varhaiskasvatus
Teema: Kiertotalous
Näitä tarvitset: mielikuvtusta, kamera

Lisätiedot:

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/8795/URN_NBN_fi_jyu-2006452.pdf?sequence=1

 


TAKAISIN