LIKAISET KÄDET

Tausta  

Pesemättömissä käsissä on ympäristöstä peräisin olevia mikrobeja, kuten bakteereja ja viruksia. Mikrobit ovat hyvin pieniä eliöitä, eikä niitä voi nähdä ilman mikroskooppia. Kun elintarvikkeita käsitellään pesemättömin käsin, mikrobit siirtyvät elintarvikkeisiin. Homeet ovat luonnossa yleisiä lahottajia ja ne voidaan nähdä paljain silmin kun ne esiintyvät runsaina kasvustoina. 

 

Tavoite 

Harjoitella muutoksen havainnointia ja havainnon tulkintaa 

 

Työohje 

  1. Näyttävätkö kätenne puhtailta? Ottakaa pala leipää ja kierrättäkää sitä kaikkien käsissä, niin että kaikki saavat kosketella sitä.  
  2. Laittakaa leipä muovipussiin ja sulkekaa pussi huolellisesti. 
  3. Laittakaa toinen leipäpala ilman koskemista toiseen pussiin ja sulkekaa pussi huolellisesti. 
  4. Merkitkää pusseihin kumpaa leipää kosketitte ja kumpaa ei ole kosketettu. 
  5. Seuratkaa leipiä muutaman viikon ajan. Mitä ero huomaatte leivissä? Mistä ero johtuu? 

 

Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: Kaksi palaa leipää, tiivisti suljettavan muovipussin

TAKAISIN