LINNUNPÖNTTÖJÄ

Tausta  

Monet lintukannat ovat vähentyneet voimakkaasti. Lintukantojen vähentymiseen liittyy luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Monet Suomessa pesivät linnut pesivät vanhoissa tikankoloissa ja muissa puun onkaloissa. Nykyisissä talousmetsissä lintujen on kuitenkin vaikea löytää näitä pesäpaikkoja, koska metsissä on vähän vanhoja ja lahoja puita. Koloissa pesiviä lintuja voidaan auttaa jättämällä hakkuissa valmiita kolopuita pystyyn sekä säästämällä haapoja, koivuja ja leppiä tuleviksi kolopuiksi. Lintuja voidaan auttaa myös rakentamalla linnunpönttöjä. 

 

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, ongelmanratkaisua ja yhdessä toimimista 

 

Työohje 

  1. Pitäkää linnunpönttötalkoot vanhempien tai isovanhempien kanssa ja rakentakaa linnunpönttöjä. 
  2. Ripustakaa linnunpöntöt sellaisille paikoille, että voitte seurata niitä kevään ja kesän aikana. Muuttaako rakentamiinne pönttöihin lintuja? Mitä lintuja saitte asukkaiksi pönttöihinne? Seuratkaa lintujen puuhia ja tutustukaa niiden elintapoihin. 
  3.  
Luontotehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: lähiympäristö
Kesto: 120 min -
Näitä tarvitset: Lautaa, vasaran ja nauloja

TAKAISIN