MATOKOMPOSTIN PERUSTAMINEN

Tausta  

Tunkioliero, eli kompostiliero elää maa-aineksen pintakerroksessa ja se on yleinen ja tärkeä eloperäisen jätteen hajottaja. Tunkiolieroilla ei ole keuhkoja, vaan ne hengittävät ihon kautta. Niillä ei ole myöskään silmiä, mutta ne pystyvät silti aistimaan valoa. Lierot pystyvät haistamaan ihonsa kautta hyvät ruokapaikat. 

 

Tavoite 

Harjoitella havainnointia ja ryhmässä toimimista 

 

Työohje 

  1. Repikää munakennoja astiaan ja kastelkaa ne. 
  2. Puristakaa munakennon paloista ylimääräinen vesi pois ja siirtäkää ne kompostiastiaan. 
  3. Lisätkää puiden lehdet ja vanha kukkamulta ja sekoittakaa. 
  4. Laittakaa pieni määrä biojätettä ja peittäkää se. 
  5. Lisätkää tunkiolierot ja peittäkää komposti kannella, joka estää kosteuden haihtumisen. Jos kansi on täysin tiivis, siihen pitää tehdä ilmareikiä. Kompostin voi peittää kankaalla tai laittaa kaappiin. 
  6. Seuratkaa matojen elämää kompostissa ja hoitakaa kompostia viikottain. Kostuttakaa multaa tarvittaessa ja lisätkää biojätettä. Kompostista pitää tyhjentää multaa muutaman kuukauden välein. Kompostimulta on sen verran vahvaa, että suoraan siihen ei voi istuttaa kasveja, mutta sitä voi käyttää lannoitteena puutarha- ja huonekasveille. 
Luontotehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: luonto
Näitä tarvitset: Vanhan akvaarion tai läpinäkyvän muoviastian Kanneksi pahvipala tai muovilevyä, jossa reikiä Silputtuja munakennoja Hieman maatuneita puiden lehtiä, vanhaa kukkamultaa (uutta ostomultaa ei kannata käyttää), vähän hiekkaa (auttaa matojen ruuansulatusta), biojätettä, esim. perunan kuoria, omenan karoja, tunkiolieroja

TAKAISIN