PURON TAI JÄRVEN VUOSI

Tausta 

Suomen vesistöjen olosuhteet vaihtelevat paljon vuodenaikojen mukaan. Vedet jäätyvät talvella ja olosuhteet kaloilla ja muilla eläimillä vaikeutuvat. Keväällä järvessä tapahtuu kevättäyskierto, jonka aikana hapekasta pintavettä siirtyy pohjalle ja pintaveteen nousee pohjalle kasaantuneita ravinteita. Kesällä kylmin vesi on lähellä järven pohjaa ja veden pinnalla vesi on lämpimämpää. Syksyllä vesi kiertää järvessä samalla tavalla kuin keväällä. 

Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä, ryhmässä toimimista ja viestien tuottamista 

 Työohje 

  1. Valitkaa puro tai järvi, jota seuraatte vuoden ajan.  
  2. Käykää vuoden aikana seuraamassa puroa tai järveä ja tehkää siitä havaintoja. Millaista vesi on? Tulviiko tai kuivuuko? Milloin jäätyy ja milloin jää sulaa? Mitä eläimiä purossa tai järvellä elää? Onko roskia? 
  3. Kuvatkaa ja piirtäkää havaintojanne vuoden aikana. Jos valitsitte järven seurattavaksi, voitte halutessanne lähettää havaintojanne Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: vuosi
Näitä tarvitset: Kamera, paperia ja kyniä

TAKAISIN