SIRKUSKOULU

Tausta 

Liikuntataidot opitaan harjoittelun ja toistojen kautta. Taidot opitaan vaiheittain ja uusien taitojen oppiminen perustuu aikaisemmin opittuun. Liikuntataidot kehittyvät määrällisesti ja laadullisesti riittävän harjoittelun tuloksena.  

 

Tavoite 

Harjoitella muutoksen havainnointia ja yhdessä toimimista 

 

Työohje 

  1. Mitä temppuja osaatte tehdä? Jokainen saa esittää oman osaamansa tempun. Esimerkiksi kärrynpyörä, yhdellä jalalla hyppiminen, kuperkeikka. 
  2. Mitä uusia temppuja haluaisitte oppia? Valitkaa kaikille uusi opeteltava temppu. Kuvatkaa jokaisesta lyhyt videon siitä minkä verran hän alussa osaa temppua.  
  3. Harjoitelkaa uusia temppuja esimerkiksi parin viikon ajan. Mikä auttaa uusien temppujen oppimisessa? 
  4. Pitäkää lopuksi yhteinen sirkuspäivä, jolloin kaikki pääsevät näyttämään temput, joita ovat harjoitelleet. Voitte lopuksi katsoa ennen harjoittelua kuvaamanne videot. Oliko harjoittelu tuottanut tulosta? 

 

Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: videokamera

TAKAISIN