TUNNETAIDOT

Tunnetaidot tarkoittavat sitä, että osaat havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Osaat siis kertoa muille miltä sinusta tuntuu. Omien tunteiden ymmärtäminen auttaa sinua myös ymmärtämään muiden tunteita. Omien ja muiden tunteiden ymmärtäminen on tärkeä osa vuorovaikutustaitoja.

Tunnekorttien tekeminen:

  1. Keskustelkaa tunteista
  2. Tunnistakaa ja nimetkää erilaisia tunteita, miettikää kuinka monta erilaista tunnetta osaatte nimetä? (voit käyttää apuna liitteen 1 kuvaa)
  3. Keskustelkaa myös siitä missä mikäkin tunne kehossa tuntuu
  4. Keskustelkaa miten toivotte muiden käyttäytyvän jos itsellä on jokin tunnetila päällä.
  5. Jokainen valitsee viisi – seitsemän itselle yleisintä tunnetta
  6. Jokainen piirtää / askartelee näistä itselleen emoji-tunnekortit

Tunnekortteja voidaan käyttää jokapäiväisessä luokkatoiminnassa. Opetellaan aamuisin tunnistamaan sen hetken tunnetilaa ja laitetaan sitä vastaava emoji sinitarralla pulpettiin kiinni. Näin opit tunnistamaan omia tunteita, mutta myös havainnoimaan miltä muista tuntuu. 

2. luokka
Teema: minä kuvaamataito
Kesto: 1-2 oppituntia
Näitä tarvitset: Kartonkia (erivärisiä), värikyniä, sakset, liimaa
Emojit tunnetehtävä (pdf)

TAKAISIN