VEDEN ELÄVÄT

Tausta 

Vesistö on monen kasvin, eläimen ja pieneliön elinympäristö. Tutuin vedessä elävä eläinryhmä on kalat. Vedessä elää myös mm. paljon erilaisia selkärangattomia. Veden pinnalla elää esim. vesimittari ja hopeaseppä ja vesikasvillisuuden joukossa uiskentelee sukeltaja. Pohjalla voi olla simpukoita, hyönteisten toukkia, matoja ja äyriäisiä. 

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, yhteistyötä ja ongelman ratkaisua 

 Työohje 

  1. Mitä eläimiä ja kasveja elää järvissä? Tehkää retki järvelle. Mitä eläimiä ja kasveja löydätte järveltä? Kuvatkaa löytämänne vesikasvit ja eläimet 
  2. Ottakaa näytteitä vedestä ja tutkikaa löydättekö luupeilla tai mikroskoopin avulla lisää eläimiä. Kuvatkaa löytönne. 
  3. Katsokaa ottamanne kuvat ja koettakaa tunnistaa lajeja. Kuka voisi auttaa tunnistamisessa? 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: päivä
Näitä tarvitset: Näytepurkkeja, pipettejä, mikroskooppi tai luuppeja

TAKAISIN