VEDEN KIERTOKULKU

Tausta 

Maapallolla kiertää koko ajan pääosin sama määrä vettä. Vettä ei synny lisää eikä katoa kuin pieniä määriä. Auringon lämpösäteily saa veden höyrystymään meristä, joista ja järvistä. Vesihöyry kohoaa ylös ja tiivistyy pilviksi viileässä ilmakehässä ja vesi sataa takaisin alas maan pinnalle.  

Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä, luonnontieteisiin liittyviä nimityksiä ja viestien tuottamista  

Työohje 

  1. Rakentakaa isoon läpinäkyvään astiaan kivistä ja muista materiaaleista luontomaisema, johon kuuluu järvi.  
  2. Kaatakaa astiaan kuumaa vettä järveksi.  
  3. Sulkekaa astia muovikelmulla tiiviisti.  
  4. Laittakaa kelmun päälle lunta tai jäätä kuvastamaan kylmiä ilmakerroksia ja pilviä. 
  5. Havainnoikaa, mitä astiassa tapahtuu. Miksi?  
  6. Piirtäkää mitä vedelle tapahtui astiassa. 

 

Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 120 min -
Näitä tarvitset: Iso läpinäkyvä astia, tuorekelmua, teippiä, kiviä ym. luontomaiseman rakentamiseen, kuumaa vettä, lunta tai jäätä

TAKAISIN