VEDENPUHDISTAMO

Tausta 

Kun sadevesi valuu hitaasti erilaisten maaperän kerrosten läpi, se puhdistuu ja siitä muodostuu uutta pohjavettä. Parhaiten vesi suodattuu hiekka- ja soramaan läpi. Suomen suurimmat pohjavesimuodostumat löytyvätkin harjuista. 

 Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä, muutoksen havainnointia ja luokittelua 

 Työohje 

  1. Kerätkää reikäpohjaisiin muoviastioihin erilaisia maaperän materiaaleja suodattimiksi 
  2. Kaatakaa likaista vettä erilaisten suodattimien läpi. Mikä materiaali suodattaa vettä parhaiten? Vaikuttaako materiaalikerroksen paksuus?  
  3. Laittakaa lopuksi kaikki suodattimet päällekkäinPuhdistuiko vesi paremmin useamman suodattimen läpi kulkiessaan? 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 120 min -
Näitä tarvitset: Läpinäkyviä muoviastioita, joiden pohjassa on reikiä, läpinäkyviä ehjiä muoviastioita, hiekkaa, savea, soraa, sammalta, kariketta, likaista vettä

TAKAISIN