VESIETSIVÄT

Tausta  

Vesi on elämän elinehto. Kaikki solut sisältävät vettä ja tarvitsevat vettä elintoimintojen ylläpitämiseen. Ihmisestä n. 62 % on vettä. Ihminen selviää korkeintaan kolme päivää ilman vettä. Yli kolmannes ihmiskunnasta elää tällä hetkellä ilman riittävää puhdasta juoma- ja pesuvettä.    

Tavoite 

Harjoitella havainnointia, yhteistyötä, ryhmässä toimimista ja kommunikointia monipuolisilla keinoilla 

Työohje 

  1. Etsikää pienissä ryhmissä tai pareittain mistä päiväkodin sisällä ja päiväkodin pihalla löytyy vettä ja ottakaa kuvia löytyneestä vedestä. 
  2. Katselkaa yhdessä otettuja kuvia ja keskustelkaa vedestä ja sen tärkeydestä päiväkodissa ja kotona. Mihin päiväkodissa käytetään vettä? Mihin olet tänään käyttänyt vettä? 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 30 min -
Näitä tarvitset: Kamera

TAKAISIN