VESINÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

Tausta 

Järvien vedessä elää monipuolinen selkärangattomien joukko. Mitä enemmän vedessä on eri hyönteislajeja, sitä parempi on veden laatu. Suomen sisävesien ja rannikkovesien tilaa on seurattu kymmeniä vuosia. Vesien tilaa seuraavat useat eri tahot, kuten vesiensuojeluyhdistykset, teollisuuslaitokset, kunnat ja valtion ympäristöhallinto. 

 Tavoite 

Harjoitella havaintojen tekemistä ja tutkimusvälineiden käyttöä 

 Työohje 

  1. Käykää hakemassa vesinäytteitä läheisestä vesistöstä tai ojasta. Miltä vesi näyttää näytteen ottopaikalla? Onko vedessä roskia? Onko vesi puhtaan näköistä näytepurkissa? Jos haette vesinäytteitä useammasta kohdasta, merkatkaa näytepurkkiin mistä näyte on otettu. 
  2. Tutkikaa vesinäyteitä mikroskoopilla tai luupeilla. Jos näytteestä löytyy pieniä eläimiä, muistattehan palauttaa eläimet takaisin näytteenottopaikalle. 
Esi-ja Alkuopetus
Teema: Vesiboxi
Kesto: 120 min -
Näitä tarvitset: Näytepurkkeja, pipettejä, mikroskooppi tai luuppeja

TAKAISIN