VUODEN KASVUN MITTAUS

Tausta 

Leikki-ikäinen lapsi kasvaa n. 5-6 cm vuodessa. Lapsen pituuskasvua ei voi verrata toisiin lapsiin, jokainen kehittyy yksilölliseen tahtiin. Lasten pituuskasvua seurataan lastenneuvolassa, jotta mahdolliset kasvuun vaikuttavat sairaudet ja häiriöt voidaan todeta mahdollisimman varhain. Neuvoloiden pituuskasvun seurannasta saadaan samalla väestötasoista terveystietoa. 

 

Tavoite 

Harjoitella mittaamista ja muutoksen havainnointia 

 

Työohje 

  1. Piirtää syksyllä oma kuvanne ja painakaa kämmenen ja jalanjälki paperille. 
  2. Mitatkaa kuinka pitkiä olette, kuinka pitkät kädet on jne. Mitatkaa myös kämmenen ja jalan pituus. Merkitkää pituudet piirroksiin ja kämmenen ja jalanjälkiin. Voitte ottaa myös kuvan minne asti yletätte kurkottamaan. 
  3. Mitatkaa keväällä uudestaan ja vertailkaa tuloksia. Oletteko kasvaneet vuoden aikana? 
Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: Paperia, kyniä ja maalia, mittanauha ja kamera

TAKAISIN