VISIO JA STRATEGIA

  • Tiedepolun avulla edistetään tieteeseen, tutkimukseen ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen tutustumista​
  • Visiona on rakentaa opetussuunnitelman tueksi luokka-astekohtaisia tiedekasvatuksen teemoja​
  • Teemat liittyvät pääosin Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen​
  • Kehittämistyötä tehdään kokeilujen kautta​
  • Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen (HY-Aalto-LUT) ja Mikkelin kesäyliopiston yhteistyönä, mukana myös muita yhteistyökumppaneita

TAVOITE

  • Uteliaisuuden ja tutkivan oppimisen asenteen synnyttäminen ja ruokkiminen – "Oppiminen on kivaa!" ​
  • Kiinnostuksen ja tutkimuksen merkityksen ymmärtäminen yhteiskunnassa – "Tieteellä on merkitystä." ​
  • Tavoitteena luoda opetussuunnitelman sisällöistä nouseva monialainen tiedekasvatuksen malli, joka hyödyntää monipuolisia oppimisympäristöjä​
  • Laaja-alainen osaamisen, tutkivan oppimisen, oman toiminnan ja ajattelun taitojen kehittäminen tavoitteellisesti
  • Tavoitteena on toimintamalli, jossa kaikki osapuolet voivat toimia mielekkäästi tiedekasvattajina​