Tutkimisen taidot

Havainnointi

Tähän tarvitset kaikkia aistejasi. Havainnoinnilla tarkoitetaan sitä, kun kiinnität kaiken huomiosi tiettyyn kohteeseen tai tapahtumaan. Tiesitkö, että aisteja pystyy vahvistamaan erilaisilla välineillä, kuten mirkroskoopilla, suurennuslasilla tai vaikka kaukoputkella.

Tulkinta

Tämä on riippuvainen aina siitä, kuka tulkinnan tekee tai millaiset ovat henkilön aiemmat tiedot ja kokemukset. Tulkinnassa selitetään havaintoja ja päätellään mistä ne oikein johtuvat. Tulkinta ja tulkinnat saattavat muuttua ajan mittaan, jos kohteesta saadaan lisää havaintoja.

Mittaaminen

Mittaaminen on tarkkaa hommaa! Havainnoista tarkimmat tehdään juuri mittaamalla. Mitat voit monilla eritavoilla, joko yleisesti käytössä olevilla yksiköillä kuten senttimetri, gramma, sekunti tai itse keksimilläsi yksiköillä kuten sormenmitta tai perunanpaino. Myös määrien laskeminen on mittaamista.

Luokittelu

Luokitteluun tarvitset jo useampaa kykyä. Luokittelua varten sinun täytyy osata havainnoida ja löytää yhtäläisyyksiä. Luokittelussa asioita lajitellaan luokkiin, jonkin yhteisen havaitun piirteen mukaan.

kommunikointi

 Tutkimuksen tekemisen jälkeen, havainnot ja tulokset esitetään muille. Tässäkin voi käyttää monenlaisia keinoja: viestiä voi kertoen, tanssien, laulaen, draaman keinoja käyttäen tai leikkien.  Kommunikointi tutkimuksessa on todella tärkeää.

Ennusteen tekeminen

Ennusteen tekemiseen vaikuttaa jo aiemmat havainnot ja tieto. Ennusteen tekemisessä ehdotetaan siis jotain tulosta, mikä on todennäköinen aiempiin havaintoihin ja aikaisempaan tietämykseen perustuen. Ennusteen ja tulkinnan tärkein ero on siinä, että ennusteessa katsotaan eteenpäin, mitä tulee tapahtumaan. Tulkinnassa taas katsotaan taaksepäin, mitä tapahtui.