Varhaiskasvatus

Tiedepolku varhaiskasvatuksessa

Tiedepolku toteuttaa tiedekasvatusta säännöllisesti kaikissa ryhmissä käyttäen kullekin ikäryhmälle sopivia toimintamuotoja ottaen tiedekasvatuksen luontevaksi osaksi arkea. Tiedekasvatus huomioi lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä
luo jokaisessa työyhteisössä yhteinäisen näkemyksen ja toimintatavan.

Mikkelin varhaiskasvatuksen tiedekasvatuksen Tiedepolku perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.

 

Minä-tehtävät

Luontotehtävät

Kiertotalous