KAKSI SILMÄÄ

Tausta 

Aivot käyttävät syvyyden hahmottamiseen molempien silmien antamaa kuvaa. Toisistaan erillään olevat silmät välittävät aivoille hieman erilaisen kuvan. Aivot yhdistävät kuvat ja pystyvät arvioimaan näkökentässä olevien esineiden syvyydellistä sijoittumista.  

 

Tavoite 

Harjoitella muutoksen havainnointia ja päättelyä 

 

Työohje 

  1. Miksi ihmisellä on kaksi silmää? Laittakaa pöydälle pieniä eri korkuisia esineitä. 
  2. Peittäkää toinen silmä ja yrittäkää osua teille nimettyihin kohteisiin sormella.  
  3. Peittäkää hetken päästä toinen silmä ja yrittäkää taas koskettaa eri kohteita sormella. Onko kohteisiin helppo osua? 
  4. Avatkaa lopuksi molemmat silmät ja koskettakaa kohteita molemmat silmät auki. Miten kohteita on helpompi havaita?  
Minä-tehtävät, Varhaiskasvatus
Teema: Minä
Näitä tarvitset: Erilaisia ja erikorkuisia pieniä esineitä

TAKAISIN