Digitaalista oppimateriaalia Etelä-Savon historiasta

Uusi digitaalinen oppimateriaali tutustuttaa koululaiset Etelä-Savon historiaan kahdella
kielellä. Suomeksi tarkastellaan Olavinlinnan vaiheita eri näkökulmista, tehdään juna-laiva-
hevosrattaat-kierros Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla ja tutustutaan kangasniemeläiseen
koulumestariin. Ruotsiksi katsellaan Saimaan rantojen elämää pohjalaisten silmälasien
läpi ja luetaan Kaarle Akseli Gottlundista, joka työskenteli väsymättömästi suomalaisuuden
ja savon murteen puolesta.

Kansalliskirjaston digitoimista historiallisista sanoma- ja aikakauslehdistä koottiin
aineistopaketti Finna Luokkahuoneeseen. Paketti sisältää lehtitekstejä ja valmiita
tehtäväideoita, jotka sopivat historian ja äidinkielen opetukseen. Finna Luokkahuone on
erityisesti opettajille suunnattu osa Finna.fi-hakupalvelua. Luokkahuoneessa on muun
muassa museoiden ja arkistojen aineistoihin pohjautuvia valmiita opetussisältöjä.

– Valmiit aineistopaketit helpottavat opettajan työtä, sillä opetukseen
soveltuvien sisältöjen etsiminen suuresta aineistomassasta on aikaa vievää,
kertoo tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen Kansalliskirjaston Mikkelin
toimipisteestä. – Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa lehtiä on miljoonia sivuja.
Valitsimme tähän pakettiin esimerkkiaineistoja Etelä-Savosta. Tehtävät
soveltuvat kuitenkin kaikkialle Suomeen.

Historialliset sanoma- ja aikakauslehdet kertovat tärkeiden tapahtumien ohella myös oman
aikansa maailmankuvasta, arvostuksista, kielestä ja kulttuurista. Ne avaavat ikkunan
arkielämän historiaan ja esi-isien elinympäristöön.

Aineistopaketti suunnattiin yläkoululle ja lukiolle, ja se kytkettiin Opetushallituksen
julkaisemiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lehtiaineistojen avulla on mahdollista
harjaannuttaa lähteiden käyttöä ja lähdekritiikkiä, joka on keskeistä historian opetuksessa.
Äidinkielen opetukseen aineistot nivoutuvat tekstien tulkinnan ja kielitietoisuuden alueilla.
Lisäksi ne tukevat monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

– Pyysimme muutamia opettajia tutustumaan aineistopakettiin jo varhaisessa
vaiheessa, ja saimme heiltä hyödyllistä palautetta, sanoo Marja-Leena
Hynynen. – Muokkasimme materiaalia opettajien toiveiden pohjalta
selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi.

Lehtien kertomaa Savosta –aineistopaketti löytyy Finna.fi/luokkahuone -sivuston
Aineistopaketit-välilehdeltä. (Linkki: https://finna.fi/Content/lehtien-kertomaa-savosta )
Kokonaisuus tuotettiin Digitaalinen avoin muisti -projektissa, jota on rahoitettu Euroopan
aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja:
tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen,
Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste
p. 050 5767 464
marja-leena.hynynen(a)helsinki.fi